Jönköping
till Vallebygdens Elektriska AB
Fastighet/Verksamhetsservice/Städservice.
med inriktning mot privatsidan
Vatten & Avlopp/Va-nät drift & anläggning
Rekrytering via PÅVERKA NU
Regionledningskontoret, HR-avdelningen
Gatu o Park/Produktion/Drift
Stab/Ekonomi
Controller mfl
Rekrytering via PÅVERKA NU
till Nominit AB
till Nominit AB
till Thule Sweden AB
till Dynamate
till NPB Automation AB
till Watersystems Sverige AB
Anva Rostfritt & Smide AB
Rekrytering via PÅVERKA NU
Rekrytering via PÅVERKA NU
Rekryteras via HR-strateg
rekryteras via BRA HR
Fastighet/Förvaltning
inom 4 olika områden
Gatu o Park/Teknisk service/Verkstad
Fastighetsavdelningen
till Arcos Hydraulik AB
till Huskvarna Pastorat
till vattenverket
till Nässjö Affärsverk AB
Rekrytering via PÅVERKA NU
till Epifatech AB
Rekryteras via Ny Position
Ekonomiavdelningen
produktion
Rekrytering via PÅVERKA NU
bygg
teknik
till Statkraft Sverige AB
TILL OETIKER SWEDEN AB
TILL WINDAK AB
till Vida Energi AB
Rekryteras via Acconia
Fastighet/Fastighet o Byggservice/Fastighetsservice